Contact Us
How To Start Your Equipment With Ceramic Membrane Elements?

How To Start Your Equipment With Ceramic Membrane Elements?

After mounting the equipment: Fill the equipment with desalted water. Do not use normal water, chalk inside normal water can reduce the flow rate. Start your equipment and start a normal filtration run. After approx. 10 min. go to max. transmembrane pressure. If necessary, start a normal cleaning run with membrane cleaners. Then rinse the equipment and refill with the fluid you wish to filter. Start filtration.

JIUWU Membrane Products

Related FAQ

Contact Us

  • +86-25-58849045
  • +86-25-58749295
  • jiuwu@jiuwu.com
  • No. 9 Yuansi Road, Pukou, Nanjing, Jiangsu, China 211808
chat