Contact Us
Typical membrane module parameters

Typical membrane module parameters

Specification of membrane module L1(mm) L2(mm) D1(mm) D2(mm) D3(mm)
HCCM-12-50 1650 1200 205 85 59.5
HCCM-15-50 1850 1275 205 95 59.5
HCCM-25-50 1950 1275 250 105 59.5


Contact Us

  • +86-25-58849045
  • +86-25-58749295
  • jiuwu@jiuwu.com
  • No. 9 Yuansi Road, Pukou, Nanjing, Jiangsu, China 211808
chat